I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego paintballs.pl jest Firma Eleven Group S.C. z siedzibą przy ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań.

Firma nasza:

  • jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez
    Prezydenta Miasta Poznania
  • posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 783-164-69-90,
  • posiada numer REGON: 300992972.

Adres do korespondencji: paintballs.pl.pl, ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań, e-mail: sklep@paintballs.pl.
Korzystanie z serwisu/sklepu paintballs.pl.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu

Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
(1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.paintballs.pl, e-maila lub telefonu ,
(2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.
Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@paintballs.pl, telefonicznie pod nr (61) 853 42 45.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
paintballs.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. paintballs.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
paintballs.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
Ceny towarów znajdujących się w sklepie paintballs.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a paintballs.pl – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@paintballs.pl. Firma Handlowa Eleven Group S.C. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: paintballs.pl, ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań lub na adres e-mail: sklep@paintballs.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez paintballs.pl przedmiotowej reklamacji.
Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do Grupy Allegro z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep paintballs.pl oraz Grupę Allegro, jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie paintballs.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przekazanie samego adresu e-mail klienta do serwisu Opineo.pl w celu jednokrotnego wysłania prośby o wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).

III. Wysyłka i zapłata

Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy paintballs.pl a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.
paintballs.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw: Koszt dostawy. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.
Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem, kartą kredytową oraz ratalnie. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. paintballs.pl zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. wiatrówki czy air soft guns. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.
paintballs.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu towaru, który nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty lub jest paralizatorem, bronią czarnoprochową, hukową lub amunicją.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

Klient, który zakupił towar wysyłkowo w paintballs.pl, może go zwrócić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy zakupu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt.
Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem paintballs.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu
a) osobiście do salonu paintballs.pl, ul. Krauthofera 18/55 w Poznaniu wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
lub
b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres paintballs.pl, ul. Wojciecha Cybulskiego 12a w Poznaniu, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez paintballs.pl wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

V. Pozostałe ustalenia

paintballs.pl zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
– wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego paintballs.pl,

4. paintballs.pl dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym. paintballs.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.

  TOP